KOOLITUS KOMISSAROVIGA LÄKS KORDA

4.-5. juunil startis VII Kuhjavere külateatrite päeva projekt Viljandi Kultuuriakadeemias koolitusega harrastusteatrite näitlejaile ja lavastajaile teatripäevade patrooni Kalju Komissarovi juhendamisel.

Koolituse sisuks said alustõed näitekunsti olemusest, mängust kui eneseteostusest, näitlejatööst,
lavakõnest, hääletööst, lavastajatööst, lavastaja tööst tekstiga, lavastaja tööst näitlejaga
kirjandusliku algmaterjali leidmisest, lahtimängimisest, instseneerimisest, dramatiseerimisest
lavalisest liikumisest. Materjali oli päris suur hulk kahe päeva jaoks ning kõik õnnestus tänu õppejõududele, keda Kalju Komissarov oli kaasanud: Jaanika Juhanson, Peeter Konovalov ning II kursuse lavastusala tudengid Adele, Vallo, Siim ja Ott, kes kõik said osalejailt väga hea hinnangu. Umbes poole ajast töötati rühmades, mida juhendasid tudengid. Seal püüti teooriatõdesid endast läbi lasta ning jõuda töös tektiga sinnamaale, et saada aru, mida tegelane tahab ning kuidas seda edasi anda. Katkendid A.H.Tammasaare ja J. Smuuli loomingust kanti enne tunnistuste saamist ette.
Harrastajad teevad näitemängu oma põhitöö kõrvalt ning seetõttu oldi valmis oma nädalavahetus siduma enesetäiendamisega. Kuhjavere külaseltsi huvi seejuures põhines soovile aidata kaasa külateatrite päevadel osalejate meisterlikkuse kasvule. Osalema kutsutigi neid, kes on läbi aastate teatripäevadel Kuhjaveres esinenud. Tuldi Järva-, Võru-, Tartu-, Pärnu- ja Viljandimaalt. Koolitus sai teoks tänu Kohaliku Omaalgatuse Programmi ja Kultuurkapitali toetusele.
Osalejate tagasiside oli väga positiivne ning kõik avaldasid lootust jätkuseminarideks.

VII külateatrite päevad toimuvad 20. ja 21. augustil, kuhu on eelregistreerinud end ligi 20 truppi. Kõik lood kantakse ette külamaja terrassil ning laupäeva õhtul on simman ja palju muud põnevat. Nii tähistab Kuhjavere oma riigi iseseisvuse taastamise aastapäeva.