MÄLESTAME KALJU KOMISSAROVIT

SEAL, KUS LÕPEB ELURAAMAT,

ALGAB MÄLESTUSTE MAA

Langetame leinas pea Kuhjavere külateatrite festivali patrooni

KALJU KOMISSAROVI surma puhul.