MTÜ Kuhjavere Küla Seltsi liikmete nimekiri

Seisuga 01.01.2023

Aime Randmäe

Aire Käo

Erika Hein

Heiki Käo

Jaan Reiner

Katrin Sillaste

Külli Säde

Lagle Vilu

Laura Vilu

Lauri Mukk

Mare Lemming

Margus Lemming

Markkus Vilu

Marko Vilu

Rein Reiner

Romeo Mukk

Urve Mukk