MTÜ Kuhjavere Küla Seltsi liikmete nimekiri

Seisuga 01.01,2021

Aime Randmäe

Aire Käo

Egne Teinveld

Erika Hein

Heiki Käo

Ilmar Siimer

Jaan Reiner

Katrin Sillaste

Ketlin Käo

Külli Säde

Lagle Vilu

Laura Vilu

Lauri Mukk

Mare Lemming

Margus Lemming

Markkus Vilu

Marko Vilu

Marko Teinveld

Rein Reiner

Romeo Mukk

Urve Mukk

Vello Sillaste