Fakte vanemast ajaloost

Kuhjavere küla on mainitud esmakordselt 1599. aastal nimega Choiver.

1601. aasta maarevisjoni protokollis on külade loetelu, kus on kirjas Kuhjavere kolme taluga, neist kaks popsi: Mats ja Toomas.

1624. aastal peale Rootsi-Poola sõda teevad rootslased inventuuri oma valduste üle ja Kuhjavere küla on täiesti tühi.

1638. aasta maarevisjoni materjalides on kirjas:

1) Kuhjavere Ants, kellel on kaks poega: Mats ja Jürgen

2) Jaan, kes saabud Saaremaalt

3) Tooma koht

kes mujalt ümber asus, oli kolm aastat andamitest vaba. Tuldi Saaremaalt, Läänamaalt.

1864.-1866. aastatel koostatud kaardile kanti neli talu: Lääne, Punase ja Kitse (2 talu).